Atelier Jan Steen

DANKBETUIGING / COLOFON

DANKBETUIGING / COLOFON

De poort van de boerderij, Den Andel (2016) - foto Julie Visser pano
De poort van de boerderij, Den Andel (2016) – foto Julie Visser

De uitgave van Liefs uit Kleiland – Een herinnering aan Jan Steen en de website Atelier Jan Steen zouden nimmer tot stand zijn gekomen zonder de immer liefdevolle en toegewijde steun en inzet van Frank Verbeek, Jacques Muller, Fleur van Zonneveld, Eric Spruit en Albert Heijdens tezamen namens de Stichting Jan Steen, als ook van Roelfien Steen en Jan Willem Vis.

Grote dank gaat bovendien uit naar alle bijdragers die zich belangeloos in woord, daad of beeld hebben ingezet bij het optekenen van herinneringen en het realiseren van dit boek en deze website:

Pierre Alventosa, Olof van Baarzel, Ronald van der Bend, Gerard Cappers, Robbert Eek, FHG-Hans de Groot, Groninger Archieven – Michael Hermse, Jan G. Hazeveld, Buddy Hermans – Stichting Beeldlijn, J. van ’t Hoff, Peter van Hugten, Cor Klevering, Roel Kruize, Peter Lagerweij, Marcelis Dékavé, Ria Moedt, Museum De Buitenplaats – Patty Wageman, Jan G. Nieboer, Paul Moonen, Opera Mosset (France), Prey Productions – Leroy Aarsen, Geert Pruiksma, Neadville Sambo, Scan Corner, André Smits, Koos Staal, Stichting Kamer Opera Nederland, John Stoel, Gert Tabak, Marie Cecile Thijs, Herman Tulp, Universal Music-Heidi Bouw, Urmaprint, Kees van de Veen, Tim Vis, Julie Visser, Peter Voorbij, Koos Vos, Simonette Voss, H. de Vries, Hélene Wasser, Joris Westerink, Ange Wieberdink en Karel Zwaneveld.

De Stichting Jan Steen heeft zich tot het uiterste ingespannen alle rechthebbenden van de in het  boek Liefs uit Kleiland – Een herinnering aan Jan Steen en op de website Atelier Jan Steen  opgenomen foto’s en afbeeldingen te achterhalen.

Mocht u als auteur of liefhebber van het werk van Jan Steen op de website een omissie tegenkomen, of meent een bijdrage te kunnen leveren aan de inhoud van atelierjansteen.nl, zien wij uw reactie met plezier tegemoet via info@atelierjansteen.nl.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers en rechthebbenden.

© 2024 Atelier Jan Steen

Thema door Anders Norén